ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΙΣΑ

  • ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΑΝΑΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ BR: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΩΡΑΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

-

ΤΡΙΤΗ

-

ΤΕΤΑΡΤΗ

-

ΠΕΜΠΤΗ

-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-

ΣΑΒΒΑΤΟ

-

ΚΥΡΙΑΚΗ

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 86, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ 41222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο