ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 18, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ 57003

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
EMAIL:

-

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

-