ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΒΙ.ΠΕ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ 57013

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
EMAIL:

-

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

-