Πλαστήρα Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:2310334222

Λέξεις κλειδιά: ΔΟΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

-

EMAIL:

-

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

-