ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Τ.Κ 63077

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
EMAIL:

-

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

-